Návštěvy mohou být denně 13:00 - 17:00. 


 

Sanatorium Trutnov

Sanatorium Trutnov jako léčebna pro dlouhodobě nemocné poskytuje lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči i sociální lůžka. Léčebna je určena především pacientům přeloženým z akutního nemocničního lůžka, u kterých byla stanovena diagnóza a odezněla akutní fáze onemocnění. Ti potřebují následnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči. Na základě lékařského doporučení jsou i přímo z domova přijímáni pacienti vyžadující podobný charakter péče, zejména pacienti se současným výskytem několika chorob vylučujících zvládnutí ošetřovatelské péče v domácím prostředí

Sanatorium Trutnov bylo založeno v roce 1999 a naleznete jej v Trutnově vedle zdravotnické školy.  Je provozováno společností AHC, a.s., provozující další zdravotnická zařízení dlouhodobé péče.

Sanatorium Trutnov má kapacitu 35 lůžek a nabízí 2- až 4lůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Je zde poskytována celodenní ošetřovatelská péče, včetně rehabilitační.  Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Běžná délka léčebného pobytu trvá 3 měsíce. Prodloužení léčby je možné po odůvodnění zdravotního stavu pacienta zdravotní pojišťovně a po schválení další léčby revizním lékařem zdravotní pojišťovny.Reference

Milena Prousová

Děkuji všem sestřičkám a ostatnímu personálu za obětavou a trpělivou práci s jakou jste se starali o našeho tatínka Josefa Gece.

Ivánek

Pod stromečkem na Ježíška hezký dáreček se skrývá pro všechny sestřičky a bratra.
Vám všem velké poděkování za vše jak všichni pečujete, velkou sílu dáváte a s úsměvem pohledem rozdáváte pozitivní energii všem pacientům.
Vám všem přeje hezké vánoce a šťastný Nový rok Váš Ježíšek.

PS: Děkuji moc za všechny a někdy ahoj.

Ivana a Karel Hlaváčkovi

Vážení, chtěla bych ječtě jednou poděkovat za péči, kterou jste mi věnovali po dobu mé hospitalizace ve Vašem zařízení.
Vřelé díky lékařům, panu MUDr. Řehůřkovi, paní MUDr. Jansové, vrchní sestře paní Mgr. Jančovičové a všem pracovnicím a pracovníkovi zdravotního personálu. S některými z Vás jsem se mohla osobně rozloučit s jinými ne, což je mi líto.
Tedy ještě jednou velké díky!Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25