CENÍK

Základní služby

Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Podívejte se, s kterými spolupracujeme.

Přímo hrazené doplňkové služby nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnují zejména:

  • Hospitalizace na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s nadstandardním vybavením – elektrické polohovací postele, nábytek hotelového typu, TV na pokoji
  • Vlastní sociální zařízení

Ceník sociálních služeb

  • Ubytování za kalendářní den – 280 Kč/den (zahrnuje: poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního prádla/ošacení, žehlení)
  • Strava za kalendářní den – 235 Kč/den (zahrnuje: minimálně 3 hlavní jídla denně, pitný režim, provozní náklady související s přípravou stravy)
  • Vratka za suroviny za den – 94 Kč/den (vratka za suroviny bude klientovi vrácena za dobu řádně nahlášené nepřítomnosti po odhlášení celodenní stravy, odhlašování stravy je možné nejpozději den předem v pracovní dny do 14:00 hodin)
  • Úhrada celkem za měsíc – 15 666 Kč (úhrada za ubytování a stravu za kalendářní den ve výši 515 Kč se násobí průměrným počtem dnů v měsící za kalendářní rok tj. 30,42 (365 dní/12 měsíců)

Úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. 

Podle §73, zákona 108/2006 Sb. musí osobě po úhradě základních pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.