CENÍK

Základní služby

Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Podívejte se, s kterými spolupracujeme.

Přímo hrazené doplňkové služby nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnují zejména:

 • Hospitalizace na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s nadstandardním vybavením – elektrické polohovací postele, nábytek hotelového typu, TV na pokoji
 • Vlastní sociální zařízení
 • Úhrada na dvoulůžkových úpokojích s vlastním WC a koupelnou 250 Kč/den, třílůžkové pokoje a pokoje bez vlastní koupelny jsou bez úhrady. 


Ceník sociálních služeb - platnost od 1. 1. 2024

Ubytování za kalendářní den

305 Kč

(tři sta pět korun českých)

Zahrnuje:

 • poskytnutí ubytování,
 • úklid,
 • praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení,
 • žehlení;

Strava za kalendářní den

255 Kč

(dvě stě padesát pět korun českých)

Zahrnuje:

 • minimálně 3 hlavní jídla denně,
 • pitný režim,
 • provozní náklady související
  s přípravou stravy.

Vratka za suroviny za den

102 Kč

(jedno sto dvě koruny české)

Vratka za suroviny bude Klientovi vrácena za dobu řádně nahlášené nepřítomnosti po odhlášení celodenní stravy v souladu s Domácím řádem.

Úhrada celkem za měsíc

17 035 Kč

(sedmnáct tisíc třicet pět korun českých)

Úhrada za ubytování a stravu za kalendářní den ve výši 560 Kč (pět set šedesát korun českých) se násobí průměrným počtem dnů v měsíci za kalendářní rok, tj. 30,42 (365 dní/12 měsíců).

Péče za měsíc

ve výši přiznaného příspěvku na péči

Dle schopnosti zvládat základní životní potřeby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně-terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv.


Úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. 

Podle §73, zákona 108/2006 Sb. musí osobě po úhradě základních pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.