SOCIÁLNÍ PÉČE 

Naše zařízení poskytuje, na základě § 53 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Péče je určena osobám, které již nevyžaduji ústavní zdravotní péči, ale vzhledem k svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, nejlépe odborného zdravotního personálu a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče.


Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkovaní kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně-terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále služba obsahuje tyto doplňkové služby:

 • Služby fyzioterapeuta
 • Nadstandardní zdravotnicko-personální zabezpečení
 • Pravidelný lékařský dohled
 • Vedení individuálních účtů klientů
 • Televizor na pokoji
 • Zapůjčení rehabilitačních podmínek
 • Další služby, např. návštěva kadeřníka, pedikúry, zapůjčení knih, zprostředkovaní telefonického i písemného kontaktu s příbuznými.